<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue>Volume 10, Issue 4</Volume-Issue>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season>october-december 2023</Season>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>STUDIU PILOT REFERITOR LA INFLUENTA DROGURILOR DE MARE RISC LA NIVELUL CAVITATII ORALE</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>16</FirstPage>
   <LastPage>19</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Florina Silvia Nica</FirstName>
     <LastName/>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
     <FirstName>Elena</FirstName>
     <LastName>Catana</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>Y</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI>10.51546/JSUM.2023.10403</DOI>
   <Abstract>INTRODUCERE: __ampersandsignIcirc;n multe tari, inclusiv Rom__ampersandsignacirc;nia, consumul de droguri a crescut semnificativ __ampersandsignicirc;n ultimii ani, fiind folosite stupefiante tot mai puternice. Modalitatile de administrare variaza: fumat, prizat, cale intravenoasa si orala.&#13;
&#13;
SCOP: Evaluarea starii de sanatate orala a unui grup de consumatori de droguri de mare risc, actuali sau fosti.&#13;
&#13;
MATERIAL SI METODA: Studiul a fost efectuat __ampersandsignicirc;n lunile iunie si iulie 2023 la Spitalul Sf. Stelian din Bucuresti, respect__ampersandsignacirc;nd acordul etic si consimtam__ampersandsignacirc;ntul pacientului informat. Au participat 15 pacienti, cu v__ampersandsignacirc;rste __ampersandsignicirc;ntre 25-40 ani, majoritatea barbati fara ocupatie, purtatori de HVB sau HIV, care s-au prezentat la cabinetul de urgenta din incinta spitalului. Anamneza si examenul clinic oral au furnizat informatii referitoare la motivele prezentarii la medic, modalitatea de consum si durata.&#13;
&#13;
REZULTATE SI DISCUTII: Majoritatea subiectilor sunt consumatori de heroina pe cale intravenoasa, timp de minim 10 ani. Pe perioada spitalizarii au fost tratati cu Metadona, care a dus la exacerbarea afectiunilor cronice de tipul pulpitelor si parodontitelor apicale, necesit__ampersandsignacirc;nd tratament stomatologic de urgenta. La examenul clinic oral am remarcat carii profunde __ampersandsignicirc;n zona frontala cu evolutie rapida catre camera pulpara. Zonele laterale prezinta edentatii termino-terminale nefavorabile inserarii implantelor, sau multiple resturi radiculare irecuperabile, urmarea fiind o masticatie deficitara. Alte consecinte ale tratamentului cu Metadona sunt halena, xerostomia si cresterea poftei de dulciuri. Pacientii au afectare parodontala generalizata, consecinta a lipsei de igiena. Clinic, sextantul anterior inferior prezinta pierderea atasamentului gingival, iar la sextantii larerali sunt pungi parodontale adevarate si radiologic se evidentiaza demineralizare.&#13;
&#13;
CONCLUZII: Sanatatea orala a acestor pacienti este precara si necesita numeroase sedinte terapeutice. Medicul stomatolog, cunosc__ampersandsignacirc;nd modificarile specifice acestei patologii, poate sa depisteze pacientii consumatori si __ampersandsignicirc;i directioneaza catre serviciile de toxicologie pentru evaluare si tratament.</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>drog ,sanatate orala</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=15053&amp;title=STUDIU PILOT REFERITOR LA INFLUENTA DROGURILOR DE MARE RISC LA NIVELUL CAVITATII ORALE</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References>1. Raport Agen?ia Na?ional? Anti-drog-Raportul Na?ional privind situa?ia drogurilor in Romania,2020&#13;
&#13;
2.Raport Agen?ia Na?ional? Anti-drog. Raportul Na?ional privind situa?ia drogurilor in Romania,2022&#13;
&#13;
3.Stefan C E. Flagelul Drogurilor. Editura Cermaprint, Bucure?ti,2006&#13;
&#13;
4.Sfeatcu R I, Dumitrache A, Armean Petru. Conceptul de calitate a vie?ii and;icirc;n rela?ie cu s?n?tatea oral? ?i generala.Progrese and;icirc;n medicina dentar? vol.10,Bucure?ti,2013&#13;
&#13;
5. Timi? T: S?n?tatea oral?-determinant esen?ial al calit??ii vie?ii -Editura Performantica,Ia?i,2005</References>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>