<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue/>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season/>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>Importanta examinarii periodice a starii de sanatate, în cabinetele medicale scolare</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>0</FirstPage>
   <LastPage>0</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Rajka</FirstName>
     <LastName>Daniela</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>Ordinul comun MS ?i MEN 438/2020 - Articolul 7: Medicii din cabinetele medicale ?colare vor elibera bilete de trimitere pentru pre?colarii, elevii ?i studen?ii depista?i cu anumite afec?iuni medicale c?tre cabinetele medicale de specialitate, în func?ie de patologia depistat?, în vederea confirm?rii sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi lua?i în eviden?? special? ?i supraveghere medical? la nivelul cabinetului medical ?colar. Contractul Cadru care reglementeaz? condi?iile acord?rii asisten?ei medicale în cadrul sistemului de asigur?ri sociale de s?n?tate pe 2022. Normele metodologice de aplicare - Anexa 41 Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice se face de c?tre: a) medicii din cabinetele medicale ?colare/studen?e?ti pentru elevi, respectiv studen?i indiferent de localitatea de domiciliu a acestora;</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>examen bilant,pre?colari,elevi</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=14288&amp;title=Importanta examinarii periodice a starii de sanatate, în cabinetele medicale scolare</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References/>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>